Vídeň a plesy

Vídeň je světovou plesovou metropolí. Každoročně se zde od konce listopadu do posledního masopustního týdne koná okolo 400 plesů. Jak místní tanečníci, tak taneční nadšenci z celého světa se každoročně setkávají ve Vídni, aby si užili jedinečnou atmosféru vídeňských plesů.

Unikátní atmosféra vídeňských plesů vychází ze slavnostního programu. Původ vídeňské plesové tradice lze nalézt v 18. století, kdy bylo nošení kostýmů a masek vyhrazeno šlechtě a jejím privátním bálům. Aby toto císař Josef II. Vídeňanům vynahradil, zpřístupnil v Hofburgu sály Reduty k bálům pro širokou veřejnost. Tím umožnil Vídeňanům kopírovat dvorské zvyky těchto slavnostních akcí a ti je uchovali podnes. Patří k nim přísné požadavky na oděv, zahajovací fanfára, otevření plesu mladými páry, výzva k tanci „Alles Walzer!“, taneční pořádek a změny hudby stejně jako půlnoční čtverylka. K tradici patří také zvláštní dárek, který obdrží všechny dámy při odchodu, tzv. „Damenspende“.

Valčík byl, coby párový tanec, zprvu vnímán jako morálně problematický. Společensky přijatelným se stal až v průběhu Vídeňského kongresu, jehož cílem bylo ustavení nového uspořádání Evropy po Napolenských válkách. Práce politiků byla tak často doprovázena plesy, že dala vzniknout legendárnímu pojmu „Der Kongress tanzt!“ (Tančící kongres). Fakt, že „kongres tančil“ nakonec pohnul světem daleko více, než kterýkoliv z jeho závěrů. Vídeňský valčík byl prohlášen králem tance. Opojně rychlé otáčivé pohyby valčíku ovládly taneční sály. Johan Strauss starší (1804 – 1849), který se zasadil o nejvyšší popularitu valčíku svými 152 úspěšnými skladbami, hrál se svým orchestrem od Vídně až po Londýn.

Většina vídeňských plesů je dnes pořádána profesními sdruženími. Ples majitelů kaváren proměňuje Hofburg na nejformálnější taneční kavárnu ve městě, cukráři v rámci plesu zvou k přehlídce sladkostí. Mnozí považují Ples vídeňských filharmoniků stejně jako Ples průmyslníků a techniků konané v sálech Vídeňského hudebního spolku za neoficiální vrchol vídeňské plesové sezóny. Ples v Opeře, který se koná v budově Vídeňské státní opery, v „nejkrásnějším tanečním sále světa“, je státním plesem Rakouské republiky a zároveň plesem umělců Vídeňské státní opery.

Díky spolku Rakušanů v České republice si mohou hosté neopakovatelnou atmosféru vídeňského plesu každým rokem užít i v Praze.